top of page
Transforming business into a marketing machine. Shot of a group of businesspeople having a

Affärsutveckling

Black wall texture rough background dark concrete floor or old grunge background with blac

»Vision är förmågan att tala om framtiden med sådan klarhet att det är som om vi pratar om det förflutna.«

Simon Sinek

Vision och syfte

Att formulera vision och syfte för ditt företag kan vara utmanande. Det kan också vara svårt att fullt ut förstå nyttan här och nu. Att dessutom koppla ihop vision och syfte med de aktiviteter du sätter upp i det operativa arbetet... omöjligt.

Tre anledningar att formulera vision och syfte redan nu

1. Lättare att ta rätt beslut och behålla fokus

En tydlig vision fungerar som en ledstjärna när du fattar strategiska beslut för ditt företag. Den hjälper dig att utvärdera olika möjligheter och säkerställer att alla initiativ ligger i linje med företagets långsiktiga mål. Som nyföretagare är det lätt att springa på varenda boll som dyker upp och som erfaren entreprenör kan man tappa gnistan efter år av slit. En tydlig vision hjälper dig att fokusera och hålla motivationen uppe.

2. Ökad kundlojalitet

Företag som har en tydligt kommunicerad vision och ett högre syfte kan bygga starkare relationer med sina kunder. Kunder är mer lojala mot företag som delar deras värderingar och strävar efter att göra gott. En attraktiv vision stärker din position i konkurrensen med andra. Självklart måste den vara äkta och något du strävar efter att leva upp till. Var öppen med det du gör bra och var du har utmaningar.

3. Attrahera och behåll medarbetare

Det är inte bara kampen om kunderna som ska vinnas. Konkurrensen om rätt kompetens är i många branscher stenhård. Bra lön och schyssta arbetsvillkor är hygienfaktorer och räcker sällan för att locka talangfulla medarbetare. Många vill ha ett meningsfullt arbete och vara en del av organisationer som strävar efter att göra en positiv inverkan på samhället. Ett högre syfte kan vara avgörande när du söker nya medarbetare eller vill behålla befintliga.

En tydlig vision och ett högre syfte skapar grunden för en god företagskultur som inspirerer, behåller fokus och är hållbar över tid.

Vi kan hjälpa dig att sätta grunden, vidareutveckla något befintligt eller bara se till att vision och syfte kommuniceras effektivt.

bottom of page