top of page

GDPR-policy för oddwise.se

Senast uppdaterad: 2023-11-28

 

Denna webbplats drivs av Oddwise. Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter. Denna GDPR-policy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamlade personuppgifter

Vi kan samla in följande typer av personuppgifter när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster:

 • Kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer.

 • Webbplatsaktivitet: Besöksstatistik, användarbeteende på webbplatsen.

 

2. Syfte med behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla våra tjänster och svara på dina förfrågningar.

 • För att förbättra och anpassa vår webbplats och tjänster.

 • För att skicka marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster (om du har gett ditt samtycke).

 • För att följa lagliga förpliktelser och skyldigheter.

 

3. Laglig grund för behandling

Vi behandlar dina personuppgifter på följande lagliga grunder:

 • För att fullgöra ett avtal med dig.

 • Med ditt samtycke.

 • För att uppfylla lagliga förpliktelser.

 • För vårt legitima affärsintresse, såsom att förbättra våra tjänster och marknadsföra våra produkter.

 

4. Delning av personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter i följande situationer:

 • Med våra samarbetspartner och tjänsteleverantörer för att tillhandahålla våra tjänster.

 • Om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter och egendom.

 

5. Dataskyddsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst.

 

6. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Få information om vilka personuppgifter vi behandlar och varför.

 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 • Invända mot viss behandling av dina personuppgifter.

 • Återkalla ditt samtycke när som helst (om behandlingen baseras på samtycke).

 • Begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 

7. Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar angående vår GDPR-policy eller behandlingen av dina personuppgifter, kontakta oss på richie@oddwise.se.

 

8. Ändringar i policyn

Denna GDPR-policy kan komma att uppdateras. Se till att du regelbundet granskar policyn för att vara medveten om eventuella ändringar.

bottom of page